Wspieramy rozwój
radioterapii
onkologicznej
w Polsce

XII Konferencja 2018

Polska Grupa Raka Płuca
15 - 17 listopada 2018

Najnowsze

15-17.11.2018, Warszawa. Hotel Novotel
12 konferencja

Lokalizacja